Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jesper Berglund (V)

Kontaktinformation

E-post:
jesper.berglund@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Ledamot och 2:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Kamratföreningen Länken i Göteborg Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-27 2026-10-14
Valnämnden Ledamot och 2:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31