Förtroendevalda Göteborgs Stad

Gunilla Clancy (C)

Kontaktinformation

E-post:
gunilla.clancy@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31