Förtroendevalda Göteborgs Stad

Bosse Parbring (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0725-04 42 35 (mobil)

E-post:
bosse.parbring@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Grundskolenämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads HBTQ-råd Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Referensgrupp mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna Representant 2019-05-22 - 2022-12-31