Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jan C L Yngfors (D)

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Apotekaren Fredrik Mossbergs donation Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Julius Lindströms stiftelse Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Osbeckska fonden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Samfond för barn med särskilda behov (VI) Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Stiftelsen Adolf och Gertrud Bratts donationsfond Ledamot 2019-03-28 2022-12-31
Stiftelsen Emil och Wilma Björklunds donationsfond Ledamot 2019-03-28 2022-12-31
Stiftelsen för Hyresfonden Pauvres Honteux Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Stiftelsen Hilda Henriques fond Ledamot 2019-03-28 2022-12-31
Stiftelsen Hugo Scharfenbergs donation Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Stiftelsen Martin Jacobssons pensionsfond Ledamot 2019-03-28 2022-12-31
Söderborgska m fl stiftelser Ledamot 2019-01-01 2022-12-31