Förtroendevalda Göteborgs Stad

Marina Johansson (S)

Kontaktinformation

E-post:
marina.johansson@politiker.goteborg.se

Bild på Marina Johansson

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads Pensionärsråd Ledamot 2019-02-27 - 2022-12-31
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Ledamot 2020-11-11 - 2022-12-31
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens Äldreberedning Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen Representant 2019-02-27 - 2022-12-31