Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jim R G Janson (M)

Kontaktinformation

E-post:
jim.janson@bitcom.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Lantmäterimyndigheten i Göteborg (Gode män) God man 2019-01-01 - 2022-12-31
Stiftelsen Praktiska Hushållsskolans donationsfonder Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31