Förtroendevalda Göteborgs Stad

Bo Anderssen (L)

Kontaktinformation

E-post:
bo.anderssen@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Ledamot 2019-02-27 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ersättare 2021-04-22 - 2022-10-14
Lokalnämnden Ledamot och 1:e vice ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31