Förtroendevalda Göteborgs Stad

Bo Anderssen (L)

Kontaktinformation

E-post:
bo.anderssen@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Ledamot 2019-02-27 2022-12-31
Lokalnämnden Ledamot och 1:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31