Förtroendevalda Göteborgs Stad

Finn Hellman (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-69 95 44 (mobil)

E-post:
finn.hellman@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Ledamot 2022-04-06 2022-12-31