Förtroendevalda Göteborgs Stad

Birgitta Lindgren Karlsson (D)