Förtroendevalda Göteborgs Stad

Claudia Nistor Pedrini (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0760-31 60 39 (mobil)

E-post:
claudia.pedrini@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygga Hem i Göteborg AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2020-09-10 - 2022-12-31
Förvaltnings AB Framtiden Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Gryaab Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2020-03-19 - 2022-10-14