Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anders Åkvist (D)

Kontaktinformation

E-post:
anders.akvist@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göteborg Energi AB Suppleant 2022-01-27 - 2023-03-31
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Miljö- och klimatnämnden Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Park- och naturnämnden Ledamot 2022-05-19 - 2022-12-31