Förtroendevalda Göteborgs Stad

Timothy Trèville (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0736-73 63 54 (mobil)

E-post:
timothy.treville@stadshuset.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Referensgrupp för arenaprojektet Representant 2021-04-21 - 2022-12-31
Styrgrupp för politikerutbildning Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31