Förtroendevalda Göteborgs Stad

Elisabet Lann (KD)

Kontaktinformation

E-post:
elisabet.lann@politiker.goteborg.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2020-09-10 - 2022-12-31
Eurocities: Kulturforumet Representant 2019-06-12 - 2022-12-31
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot och ordförande 2022-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-06-11 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens Äldreberedning Ledamot och ordförande 2019-06-12 - 2022-12-31
Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen Representant 2019-06-12 - 2022-12-31
Ö-dialogen Representant 2019-06-12 - 2022-12-31