Förtroendevalda Göteborgs Stad

Josefin Lundberg Abrahamsson (-)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göta Älvs Vattenvårdsförbund Suppleant 2022-02-24 2023-04-30