Förtroendevalda Göteborgs Stad

Hannah Stutzinsky (M)

Kontaktinformation

E-post:
hannah.stutzinsky@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Park- och naturnämnden Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31