Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ann Catrine Fogelgren (L)

Kontaktinformation

E-post:
ann.catrine.fogelgren@politiker.goteborg.se

Bild på Ann Catrine Fogelgren

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Byggnadsnämnden Ledamot och 1:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Eurocities Knowledge Society Forum Representant 2019-02-06 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-27 2026-10-14
Kommunstyrelsens Äldreberedning Ledamot 2019-02-06 2022-12-31
Kulturnämnden Ledamot och ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Personalberedningen Ledamot 2019-02-06 2022-12-31