Förtroendevalda Göteborgs Stad

Åse-Lill E Törnqvist (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-29 61 69 (mobil)

E-post:
ase-lill.tornqvist@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot och 3:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges presidium Ledamot och 3:e vice ordförande 2018-12-20 - 2022-10-14
Norra Älvstranden Utveckling AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Södra Älvstranden Utveckling AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Älvstranden Utveckling AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31