Förtroendevalda Göteborgs Stad

Christina Wising (S)

Kontaktinformation

E-post:
christina.wising@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndarnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31