Förtroendevalda Göteborgs Stad

Björn Tidland (SD)

Kontaktinformation

E-post:
bjorn.tidland@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Park- och naturnämnden Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Referensgrupp för facknämndsöversynen Representant 2021-04-21 2022-12-31