Förtroendevalda Göteborgs Stad

Björn Tidland (SD)

Kontaktinformation

E-post:
bjorn.tidland@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2019-10-15 - 2022-10-14
Park- och naturnämnden Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Referensgrupp för facknämndsöversynen Representant 2021-04-21 - 2022-12-31