Förtroendevalda Göteborgs Stad

Johan L C Svensson (V)

Kontaktinformation

E-post:
johan.svensson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Ledamot och vice ordförande 2019-02-06 - 2022-12-31
Bygga Hem i Göteborg AB Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Förvaltnings AB Framtiden Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Referensgrupp för arenaprojektet Representant 2021-04-21 - 2022-12-31
Referensgrupp för facknämndsöversynen Representant 2021-04-21 - 2022-12-31