Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lars-Åke Blomqvist (M)

Kontaktinformation

E-post:
lasse.blomqvist@telia.com

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Apotekaren Fredrik Mossbergs donation Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Julius Lindströms stiftelse Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Osbeckska fonden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Samfond för barn med särskilda behov (VI) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Stiftelsen Adolf och Gertrud Bratts donationsfond Ersättare 2019-03-28 2022-12-31
Stiftelsen Emil och Wilma Björklunds donationsfond Ersättare 2019-03-28 2022-12-31
Stiftelsen för Hyresfonden Pauvres Honteux Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Stiftelsen Hilda Henriques fond Ersättare 2019-03-28 2022-12-31
Stiftelsen Hugo Scharfenbergs donation Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Stiftelsen Karl och Annie Leons minnesfond Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Stiftelsen Martin Jacobssons pensionsfond Ersättare 2019-03-28 2022-12-31
Stiftelsen Renströmska fonden Ledamot 2020-05-14 2022-12-31
Söderborgska m fl stiftelser Ersättare 2019-01-01 2022-12-31