Förtroendevalda Göteborgs Stad

Stina Svensson (Fi)

Kontaktinformation

Telefon:
0735-62 00 13 (mobil)

E-post:
stina.svensson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gemensamt samråd för nationella minoriteter Representant 2019-04-10 2022-12-31
GS Buss AB Suppleant 2022-01-27 2023-03-31
GS Trafikantservice AB Suppleant 2022-01-27 2023-03-31
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB Suppleant 2022-01-27 2023-03-31
Göteborgs Stads trygghetsråd Ersättare 2020-09-30 2022-12-31