Förtroendevalda Göteborgs Stad

Denise Cresso Nydén (Fi)

Kontaktinformation

E-post:
denise.cresso@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd Ledamot 2022-08-01 2022-12-31
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31