Förtroendevalda Göteborgs Stad

Denise Cresso Nydén (Fi)

Kontaktinformation

E-post:
denise.cresso@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31