Förtroendevalda Göteborgs Stad

Inger Billman Stark (V)

Kontaktinformation

E-post:
inger.stark@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31