Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anne Leffler (-)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Suppleant 2022-01-12 2022-12-31