Förtroendevalda Göteborgs Stad

Gertrud Ingelman (V)

Kontaktinformation

E-post:
gertrud.ingelman@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
GS Buss AB Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
GS Trafikantservice AB Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Trafiknämnden Ledamot 2022-01-01 2022-12-31