Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kent Vahlén (L)

Kontaktinformation

E-post:
kent.vahlen@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot och 1:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31