Förtroendevalda Göteborgs Stad

Claes Johansson (M)

Kontaktinformation

E-post:
claes.johansson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Gryaab Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot och ordförande 2022-01-01 2022-12-31