Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ingrid Bexell Hultén (MP)

Kontaktinformation

E-post:
ingrid.hulten@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Ersättare 2022-01-27 - 2022-12-31