Förtroendevalda Göteborgs Stad

Berit Krantz (L)

Kontaktinformation

E-post:
berit.krantz@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31