Förtroendevalda Göteborgs Stad

Camilla Widman (S)

Kontaktinformation

E-post:
camilla.widman@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2021-03-11 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2022-12-01 2026-11-30
Göteborgs Stads socialnämnd Sydväst Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot och ordförande 2022-10-27 2022-12-31
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2019-02-06 2022-12-31
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) Ledamot 2022-06-09 2022-12-31