Förtroendevalda Göteborgs Stad

Eva A-M Ternegren (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-36 32 92 (mobil)

E-post:
eva.ternegren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2022-01-01 2022-12-31
Miljö- och klimatnämnden Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Styrgrupp för samrådsfrågor beträffande Samordningsförbunden Representant 2020-09-23 2022-12-31