Förtroendevalda Göteborgs Stad

Magnus Kindmark (S)

Kontaktinformation

E-post:
magnus.kindmark@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-27 2026-10-14