Förtroendevalda Göteborgs Stad

Håkan A Eriksson (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0730-67 88 81 (mobil)

Postadress:
Molnvädersgatan 24 418 35 Göteborg
(bostad)

E-post:
hakan.eriksson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
BRG, Business Region Göteborg AB Ledamot 2022-02-24 - 2023-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2022-05-19 - 2022-12-31
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot och 2:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges presidium Ledamot och 2:e vice ordförande 2018-12-20 - 2022-10-14