Förtroendevalda Göteborgs Stad

Håkan Eriksson (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0730-67 88 81 (mobil)

E-post:
hakan.eriksson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
BRG, Business Region Göteborg AB Ledamot 2022-02-24 2023-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2022-05-19 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2022-12-01 2026-11-30
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot och 2:e vice ordförande 2022-10-27 2022-12-31
Kommunfullmäktiges presidium Ledamot och 2:e vice ordförande 2022-10-27 2022-12-31