Förtroendevalda Göteborgs Stad

Bertil Lidfeldt (S)

Kontaktinformation

E-post:
ivar.bertil.lidfeldt@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Nämnden för Intraservice Ledamot 2022-01-01 2022-12-31