Förtroendevalda Göteborgs Stad

Hans T O Nilsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
hans.to.nilsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Park- och naturnämnden Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31