Förtroendevalda Göteborgs Stad

Marie-Louise Fritzén (-)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Suppleant 2019-02-27 2022-12-31