Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jennifer Merelaid Hankins (V)

Kontaktinformation

E-post:
jennifer.hankins@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Styrgrupp för politikerutbildning Ledamot 2024-01-24 2026-12-31
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige Ledamot 2023-01-25 2026-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen Ledamot 2024-01-01 2024-12-31