Förtroendevalda Göteborgs Stad

Förtroendevalda Göteborgs Stad

Här redovisas ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt valda ledamöter och ersättare i stadens nämnder, bolag, stiftelser m m.

Kommunfullmäktige

Ovan är ett urval, se samtliga 17 kommunfullmäktige.

Stadsrevisionen

Kommunstyrelsen

Ovan är ett urval, se samtliga 39 kommunstyrelsen.

Nämnder

Ovan är ett urval, se samtliga 31 nämnder.

Stiftelser & fonder

Ovan är ett urval,