Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kommunfullmäktige

Stadsrevisionen

Kommunstyrelsen

Nämnder

Ovan är ett urval,

Stiftelser & fonder

Bolag

Göteborgs Stadshus AB är sedan 2014 moderbolag för stadens samtliga hel- och delägda bolag.

Ovan är ett urval,

Partier