Förtroendevalda Göteborgs Stad

Tove Wikehult (V)

Kontaktinformation

E-post:
tove.wikehult@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Ledamot 2024-01-01 2024-12-31
Göteborgs Stads överförmyndarnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31