Förtroendevalda Göteborgs Stad

Gustav Öberg (S)

Kontaktinformation

E-post:
gustav.oberg@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads exploateringsnämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Kontaktforum för studentfrågor Ordförande 2023-02-08 2026-12-31
Referensgrupp för arenaprojektet Representant 2023-02-08 2026-12-31