Förtroendevalda Göteborgs Stad

Louise Warenius (S)

Kontaktinformation

E-post:
louise.warenius@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads stadsmiljönämnd Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Politisk beredningsgrupp för medicinskt tekniska produkter (MTP) Representant 2023-01-25 2026-12-31
Styrgrupp för politikerutbildning Ledamot och ordförande 2024-01-10 2026-12-31