Förtroendevalda Göteborgs Stad

Göran Larsson (MP)

Kontaktinformation

E-post:
goran.s.larsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond Ersättare 2024-01-01 2024-12-31
Lantmäterimyndigheten i Göteborg (Gode män) God man 2023-01-01 2026-12-31