Förtroendevalda Göteborgs Stad

Berndt Helin Aili (D)

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Försäkrings AB Göta Lejon Lekmannarevisor 2023-03-10 2024-03-31
Göteborgs Stads revisorer Revisor 2023-01-01 2026-12-31
Revisorskollegiet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Boplats Göteborg AB Lekmannarevisorssuppleant 2023-03-08 2024-03-31
Grefab Lekmannarevisor 2023-03-09 2024-03-31