Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ann-Christine Andersson (S)

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads överförmyndarnämnd Ledamot och ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2022-12-01 2026-11-30