Förtroendevalda Göteborgs Stad

Hans Ekström (S)

Kontaktinformation

E-post:
hans.ekstrom@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads överförmyndarnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31