Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anna Sibinska (MP)

Kontaktinformation

E-post:
anna.sibinska@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Framtiden Byggutveckling AB Lekmannarevisor 2024-03-07 2025-03-31
Göteborgs Stads revisorer Revisor 2023-01-01 2026-12-31
Revisorskollegiet Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Göteborgs Egnahemsaktiebolag (Egnahemsbolaget) Lekmannarevisor 2024-03-07 2025-03-31
Göteborg Energi AB Lekmannarevisor 2024-03-12 2025-03-31
Störningsjouren i Göteborg AB Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-07 2025-03-31
Bostads AB Poseidon Lekmannarevisorssuppleant 2024-03-07 2025-03-31