Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ellen Mitikka (S)

Kontaktinformation

E-post:
ellen.mitikka@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Ingeborg och Knut J:son Mark Stiftelse Ledamot 2022-01-01 2024-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost Ersättare 2024-01-01 2024-12-31