Förtroendevalda Göteborgs Stad

Alexandra Stenlund (C)

Uppdrag (2 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Styrgrupp för politikerutbildning Ledamot 2023-02-08 2026-12-31
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2023-02-08 2026-12-31