Förtroendevalda Göteborgs Stad

Dan-Ove Marcelind (KD)

Kontaktinformation

E-post:
dan-ove.marcelind@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads idrotts- och föreningsnämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2024-01-01 2024-12-31
Referensgrupp för arenaprojektet Representant 2023-02-08 2026-12-31
Styrgrupp för politikerutbildning Ledamot 2023-02-08 2026-12-31